Vítejte

Provádíme povinné kontroly kotlů DEFRO

dle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kdy je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

KONTROLY OBJEDNÁVEJTE ZDE!

Naše firma má dva servisní techniky registrované v seznamu odborně způsobilých osob pro provádění kontrol kotlů DEFRO! Působíme po celé České republice.

BOHEMIA SOLAR s.r.o. = autorizovaný dodavatel kotlů Defro!

Nabízíme prodej, instalaci a odborný servis kvalitních polských kotlů Defro. Zaměřujeme se na část výrobního sortimentu Defro, který splňuje náročné podmínky pro použití v České republice od začátku roku 2014:

 • automatické kotle emisní třídy 3, 4, 5 a ECODESIGN
 • dřevozplynující kotle emisní třídy 5
 • násypné kotle emisní třídy 3
Výhody kotlů Defro
 • výběr z 5-ti druhů hořáků
 • výběr levá nebo pravá násypka
 • spalování více druhů paliva
 • výkonostní řada 10 - 75 kW

Více informací

Kvalitní komponenty
 • ocelový výměník 6-10 mm
 • termoregulátory Tech
 • přídavný litinový rošt
 • hasící zařízení (pelety)

Více informací

Účinnost a emisní třída
 • účinnost až 92% u automatů
 • účinnost 80% u prohořívacích
 • emisní třída 3 (uhlí, dřevo)
 • emisní třída 4 (uhlí, pelety, obilí)
 • emisní třída 5 (uhlí, pelety, obilí)

Více informací

Záruky
 • záruka na výměník 3-5 let
 • záruka na ostatní části 2 roky
 • záruka na instalaci 2 roky

Více informací

Volitelné příslušenství
 • GSM nebo Internet modul
 • pokojový regulátort
 • vychlazovací smyčka s ventilem

Více informací

Instalace a servis
 • v Královéhradeckém kraji
 • v Pardubickém kraji
 • v Libereckém kraji

Více informací

Kotel Defro - Váš spolehlivý pomocník při komfortním vytápění, šetří přírodu i vaši peněženku!

Google+

Kontaktujte nás

Kvalifikace

 • jsme vyškoleni na odbornou instalaci kotlů Defro přímo u polského výrobce
 • jsme vyškoleni na odbornou montáž regulátorů Tech, ty jsou součástí kotlů Defro
 • máme 7 let zkušeností s instalací kotlů Defro

Více informací

Služby

 • dodávka a instalace kotelen s kotli Defro
 • prodej kotlů Defro
 • záruční servis u nás zakoupených kotlů Defro
 • servis kotlů Defro
 • konzultace u zákazníka
 • cenové nabídky na míru

Více informací